Bj 915

Yttre beskrivning: Diameter 5,1 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,5 × 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 915 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 915
Zon 1E
Referensnummer 37387_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147620_HST Ben, 446880_HST Ring, 446882_HST Klinknagel, 524904_HST Kärl