Bj 872

Yttre beskrivning: Diameter 6,6 meter, Höjd 0,8 meter, Inre beskrivning: Kammare, 1,9 × 1,4 meter, Djup 1,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kammargrav