Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 795

Yttre beskrivning: Diameter 5,7 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 795 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 795
Zon 1C
Referensnummer 37288_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147931_HST Ben, 147970_HST Ben, 524757_HST Kärl, 526826_HST järnslagg, 526827_HST Bränd lera, 527571_HST Kärl, 527575_HST Kärl, 565274_HST Polyedrisk vikt, 565280_HST Spik, 565282_HST Nit, 565285_HST Föremål, 565288_HST Flintbit, 565294_HST Hängbryne, 565305_HST Silverfiligranpärla, 565323_HST Pärla, 565352_HST Spänne, 565355_HST Natursten