Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 146

Yttre beskrivning: Tresidig, sidornas längd 6 meter, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 146 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering De två brandlagren verkar höra till samma begravning, [unr]: Bj 146
Zon 1E
Referensnummer 37473_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 146A Brandgrav, 146B Brandgrav
Huvudpost 137416_U