Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 84

Yttre beskrivning: Treudd, 9, 8,1 och 7,8 m sidor., Inre beskrivning: Brandlager, 3 st., Yttre gravskick: Stensättning, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 84 Brandgrav, Grav, Stensättning
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 84
Zon 1E
Referensnummer 36911_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 145615_HST Kärl, 147130_HST Ben, 147131_HST Ben, 147132_HST Ben, 147135_HST Ben, 147582_HST Ben, 462204_HST Järnfragment, 463370_HST nit/spik, 463371_HST Flinta, 463372_HST Glättsten, 463384_HST Kärl, 463388_HST Kärl, 463393_HST Kärl, 463396_HST Kärl