Bj 933

Yttre beskrivning: Mått saknas, Inre beskrivning: Grop, 2,2 × 0,8 meter, Djup 0,7 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 933 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 933
Zon 1E
Referensnummer 37405_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 604585_HST Kistspik, 604586_HST kniv/knivslida