Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 19

Yttre beskrivning: Diameter 4,2 meter, Höjd 0,8 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 0,3 × 0,3 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 19 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 19
Zon 1B
Referensnummer 36850_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 446971_HST Spets