Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 129

Yttre beskrivning: Diameter 3,9 meter, Höjd 0,45-0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,75 × 0,75, i högens västra del, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 129 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 129
Zon 1B
Referensnummer 36956_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147452_HST Ben, 147749_HST Ben, 451534_HST Ten, 451540_HST Nålhus, 451543_HST Fragment, 473986_HST Fällkniv, 473989_HST Pärla, 473999_HST Sked, 474011_HST sammansatt enkelkam, 474051_HST nit/spik, 575043_HST Ben, 575319_HST Fragment