Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 116

Yttre beskrivning: Diameter 6 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Kista, 9 kistspikar., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 116 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 116
Zon 1E
Referensnummer 36943_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147370_HST Ben, 575133_HST Pärla, 575134_HST nit/spik, 575135_HST Sten, 575136_HST Spjut, 575137_HST nit/spik, 575138_HST Isbrodd