Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 938

Yttre beskrivning: Diameter 4,5 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 938 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 938
Zon 1E
Referensnummer 37410_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147653_HST Ben, 606047_HST Kam