Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1152

Inre beskrivning: Grop, 1,9 × 0,7 meter, Djup 0,6 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1152 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 1152
Zon 1B
Referensnummer 37175_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 595667_HST Kniv, 595684_HST Nålhus