Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1156

Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Obekant

Arkeologisk kontext 1156 Obekant, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Utgrävningen ej slutförd. Inga fynd, [unr]: Bj 1156
Zon 1B
Referensnummer 37179_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U