Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 121

Yttre beskrivning: Diameter 6,6 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,05 × 0,6 m strax söder om högens mitt. Ett keramikkärl, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 121 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 121
Zon 1B
Referensnummer 36948_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147460_HST Ben, 148292_HST Ben, 473699_HST Isbrodd, 525330_HST Kärl, 525332_HST Kärl, 525336_HST Kärl, 575571_HST Kniv, 575572_HST Spik, 575573_HST Fragment, 575574_HST Hästbrodd