Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 210

Yttre beskrivning: Diameter 5,4 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,2-2,1 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 210 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 210
Zon 1F
Referensnummer 37027_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148044_HST Ben, 480406_HST flintstycke, 480410_HST Isbrodd, 480414_HST nit/spik, 480416_HST sammansatt enkelkam, 480418_HST Kärl