Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 182

Yttre beskrivning: Diameter 6,6 meter, Höjd 0,8 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,2-1,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 182 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 182
Zon 1B
Referensnummer 37004_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148079_HST Ben, 525661_HST Kärl