Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 127

Yttre beskrivning: Diameter 6,9 meter, Höjd 0,8 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,5 × 1,2 meter, i högens mitt, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 127 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 127
Zon 1B
Referensnummer 36954_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147773_HST Ben, 148444_HST Ben, 148487_HST Ben, 473738_HST nit/spik, 473755_HST Hängbryne, 473766_HST sammansatt enkelkam, 473769_HST Ringformad pärla, 473775_HST Oval spännbuckla, 473785_HST Kedja, 473794_HST Föremål, 473800_HST Pärla, 473802_HST Föremål, 525488_HST Kärl