Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 978

Yttre beskrivning: Fyra stora stenar synliga i markytan, Inre beskrivning: Grop, 2,3 × 0,9 meter, Djup 0,9 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 978 Kistgrav, Grav, Flatmarksgrav
Datering 814
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 978
Zon 1A
Referensnummer 37450_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147506_HST Ben, 148415_HST Ben, 435585_HST Likarmat spänne, 614498_HST Pilspets, 622089_HST Kniv, 622090_HST Kniv, 622091_HST Ring, 622092_HST Silverfoliepärla, 622093_HST Oval spännbuckla, 622094_HST föremål/hänge, 622095_HST Föremål, 622096_HST Fragment, 622097_HST Föremål, 636242_HST Kam, 636253_HST gångjärnsbeslag, 636304_HST Fragment