Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1052

Yttre beskrivning: Diameter 6,9 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,2 × 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1052 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1052
Zon 1D
Referensnummer 37093_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147891_HST Ben, 148168_HST Ben, 148632_HST Ben, 452967_HST Föremål, 452981_HST Sölja, 524831_HST Kärl, 527273_HST Kärl, 622053_HST Krok, 636152_HST Vikt, 636156_HST Föremål