Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 818

Yttre beskrivning: Diameter 3,9 meter, Höjd 0,15 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,8 × 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 818 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 818
Zon 1C
Referensnummer 37302_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147383_HST Ben, 567087_HST nit/spik, 567088_HST Enkelkam