Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1050

Yttre beskrivning: Diameter 6 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1050 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1050
Zon 1D
Referensnummer 37091_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147637_HST Ben, 615251_HST Nit, 615252_HST Pärla