Bj 884

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Grop, 2,2 × 0,9 meter, Djup 1,4 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 884 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering I stadsvallen, [unr]: Bj 884
Zon 1C
Referensnummer 37358_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 578115_HST Kniv, 578116_HST Hänge, 578117_HST Pärla