Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1024

Yttre beskrivning: Diameter 5,7 meter, Höjd 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 1024 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1024
Zon 1A
Referensnummer 37067_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 1024A Brandgrav, 1024B Brandgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 575175_HST Ben