Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 207

Yttre beskrivning: Diameter 1,5-2,1 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,9 meter, Yttre gravskick: Stensättning, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 207 Brandgrav, Grav, Stensättning
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 207
Zon 1F
Referensnummer 37024_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148026_HST Ben