Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1147A

Yttre beskrivning: Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1147A Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1147A
Zon 1B
Referensnummer 37170_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 1147B Grop
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147784_HST Ben, 527593_HST Kärl