Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 126

Yttre beskrivning: Diameter 5,7 meter, Höjd 0,8 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,2 meter, i högens mitt. Ett keramikkärl, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 126 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 126
Zon 1E
Referensnummer 36953_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147480_HST Ben, 473851_HST nit/spik, 473856_HST Pärla, 473876_HST Oval spännbuckla, 473877_HST Bröd, 523403_HST Kärl