Upphov: Stolpe, Hjalmar, Historiska museet/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk kontext

Bj 1139

Yttre beskrivning: Höjd 1 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,4 × 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav, Björkögravar

Arkeologisk kontext
1139 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod
Vikingatid
Notering
[unr]: Bj 1139
Zon
1B
Plats
Referensnummer
37162_U
Undersökningsår
1888
Undersökare
Huvudpost
Relaterade föremål