Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1139

Yttre beskrivning: Höjd 1 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,4 × 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1139 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1139
Zon 1B
Referensnummer 37162_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147453_HST Ben, 524964_HST Kärl, 524965_HST Kärl, 527486_HST Kärl, 588111_HST Eldstål, 588112_HST Beslag, 588126_HST Isbrodd, 588146_HST nit/spik