Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 806

Yttre beskrivning: Diameter 2,7 meter, Höjd 0,15 meter, Inre beskrivning: Diameter 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 806 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 806
Zon 1C
Referensnummer 37295_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148114_HST Ben, 524773_HST Kärl, 566805_HST Enkelkam, 566806_HST Nit, 566807_HST Stift