Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 85

Yttre beskrivning: Diameter 5,1 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Kista: 5 spikar., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav, Skelettgrav

Arkeologisk kontext 85 Brandgrav, Skelettgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Rester av en äldre, söndergrävd brandgrav., [unr]: Bj 85
Zon 1B
Referensnummer 36912_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147133_HST Ben, 147134_HST Ben, 147715_HST Ben, 463425_HST nit/spik, 463434_HST Kniv, 463450_HST Hängbryne, 463457_HST Kärl