Foto: Stolpe, Hjalmar, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 1161

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Grop, 2,1 × 0,9 meter, Djup 1 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 1161 Kistgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1B
Referensnummer 37184_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U