Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1161

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Grop, 2,1 × 0,9 meter, Djup 1 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 1161 Kistgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 1161
Zon 1B
Referensnummer 37184_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147877_HST Ben, 148186_HST Ben, 599019_HST Bipolär vikt, 599023_HST bygelsax, 599025_HST Kniv, 599026_HST Spänne, 599032_HST Oval spännbuckla, 599035_HST Rundspänne, 599036_HST Rundspänne, 599116_HST Kistspik, 599141_HST Fragment, 599146_HST Hänge, 599158_HST Pärla, 599160_HST Pärlhänge, 599205_HST Träkol, 599211_HST Träfragment