Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 109

Yttre beskrivning: Diameter 3,9 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 3,6 × 0,9 meter, under högens södra del. I utkanten av det senare: skärvor av 1 keramikkärl., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 109 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 109
Zon 1B
Referensnummer 36936_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147786_HST Ben, 148306_HST Ben, 148583_HST Ben, 451497_HST Likarmat spänne, 471246_HST Pärla, 471251_HST Krampa, 471259_HST nit/spik, 525282_HST Kärl, 574997_HST Fragment, 575000_HST Kam, 575001_HST Nålhus