Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 6

Yttre beskrivning: Diameter 6,9 meter, Höjd 0,3-0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Svagt definierat., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 6 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Fynduppgifter saknas., [unr]: Bj 6
Zon 1B
Referensnummer 36838_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147303_HST Ben, 148055_HST Ben, 148073_HST Ben, 441075_HST Kam, 441076_HST Kärl, 441078_HST Kärl