Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 76

Yttre beskrivning: Diameter 3,6 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Keramikkärl, I högens mitt. Brandlager, Diameter 0,6 meter, i högens östra kant., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 76 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 76
Zon 1B
Referensnummer 36903_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 146915_HST Ben, 461526_HST Kärl