Bj 935

Yttre beskrivning: Diameter 4,2 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Keramikkärl, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 935 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 935
Zon 1E
Referensnummer 37407_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 107549_HST nålhus/synål, 147911_HST Ben, 526732_HST Kärl, 604598_HST Kedja, 604601_HST Klonyckel, 604602_HST Kniv, 604604_HST Spik, 604605_HST Nit, 604607_HST Kärl