Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 714

Yttre beskrivning: Mått saknas, Inre beskrivning: Brandlager, utan uppgift om utbredning, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 714 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering I stadsvallen, [unr]: Bj 714
Zon 1C
Referensnummer 37214_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148476_HST Ben, 469255_HST kugeltopf, 469257_HST Beslag, 469260_HST Nyckel, 469268_HST Pil, 469275_HST Kärl, 526655_HST Kärl, 526656_HST Kärl