Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 830

Yttre beskrivning: Mått saknas, sammanbyggd med Bj 727, 728, 731 och 831, Inre beskrivning: Kammare, 2,0 × 1,2 meter, Djup 2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kammargrav