Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 768

Yttre beskrivning: Diameter 4,8 meter, Höjd 0,5 m, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 768 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 768
Zon 1C
Referensnummer 37264_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147962_HST Ben, 526752_HST Kärl, 561901_HST Knivslida, 561902_HST Bipolär vikt, 561903_HST Hästbrodd, 561904_HST nit/spik, 561905_HST Hängbryne, 561906_HST Nål, 561907_HST Föremål, 561908_HST Syl, 561909_HST Enkelkam