Foto: Stolpe, Hjalmar, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 797

Yttre beskrivning: Sammanbyggd med Bj 759 och 793, Inre beskrivning: Grop, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 797 Skelettgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 797
Zon 1C
Referensnummer 37289_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U