Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 797

Yttre beskrivning: Sammanbyggd med Bj 759 och 793, Inre beskrivning: Grop, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 797 Skelettgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 797
Zon 1C
Referensnummer 37289_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 565434_HST ring/kedja, 565437_HST Silverfoliepärla, 565438_HST Bipolär vikt, 565443_HST Bultlåsnyckel, 565448_HST Kniv