Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 204

Yttre beskrivning: Tresidig, 10 meter sida, Yttre gravskick: Stensättning, Inre gravskick: Obekant

Arkeologisk kontext 204 Obekant, Grav, Stensättning
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 204
Zon 1F
Referensnummer 37193_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U