Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 784

Yttre beskrivning: Diameter 6 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 784 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 784
Zon 1C
Referensnummer 37279_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147549_HST Ben, 526796_HST Kärl, 526803_HST Kärl, 563722_HST Nit, 563747_HST nit/spik, 563774_HST Enkelkam, 575168_HST Ben