Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 98

Yttre beskrivning: Diameter 7,5 meter, Höjd 1 meter, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 98 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 98
Zon 1E
Referensnummer 36925_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 98A Skelettgrav, 98B Brandgrav
Huvudpost 137416_U