Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1040

Yttre beskrivning: Diameter 8,1 meter, Höjd 1,2 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 2,0 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1040 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1040
Zon 1A
Referensnummer 37081_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147368_HST Ben, 147740_HST Ben, 527248_HST Kärl, 527253_HST Avslag, 575162_HST Ben, 614908_HST Fodralkam, 614909_HST sammansatt enkelkam, 614929_HST Ryggknappspänne, 614930_HST Våg, 614931_HST Kam, 614937_HST Knivslida, 614948_HST Rund vikt, 614951_HST bandformig brodd, 614952_HST Föremål, 615094_HST Nit, 616586_HST Fragment