Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 817

Yttre beskrivning: Diameter 5,4 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, diameter 0,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 817 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 817
Zon 1C
Referensnummer 37301_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 452408_HST Nit, 452410_HST Mejsel, 527072_HST Kärl, 567066_HST Sköldformat hänge, 567067_HST Hjärtformigt hänge, 567068_HST Bleck, 567069_HST Bipolär vikt, 567070_HST skobrodd, 567074_HST Bleck, 567076_HST Vävtyngd, 567078_HST Sked, 575537_HST Ben