Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 867

Yttre beskrivning: Diameter 6,9 meter, Höjd 0,8 meter, Inre beskrivning: Brandlager, diameter 1 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 867 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 867
Zon 1C
Referensnummer 37344_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147623_HST Ben, 574996_HST Pärla, 574998_HST nit/spik