Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 42

Yttre beskrivning: 5,4 × 5,1 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,8 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 42 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 42
Zon 1E
Referensnummer 36870_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147325_HST Ben, 147754_HST Ben, 148426_HST Ben, 449639_HST Nit, 449641_HST Spik, 449646_HST Föremål, 449656_HST Krampa, 449657_HST sammansatt kam, 449663_HST Pärla, 449669_HST Kärl, 449673_HST Kärl, 449681_HST Kärl, 449686_HST Kärl, 525194_HST Kärl