Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1061

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Brandlager , Diameter 0,6 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1061 Brandgrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Notering I stadsvallen, [unr]: Bj 1061
Zon 1A
Referensnummer 37100_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148199_HST Ben, 450842_HST Enkelkam, 450843_HST Ögonpärla, 527276_HST Kärl