Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1005

Yttre beskrivning: Diameter 3,6 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,15 meter med keramikkärl i mitten, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1005 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1005
Zon 1A
Referensnummer 37049_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 527087_HST Kärl, 622556_HST Knivslida, 622558_HST Pincett, 622570_HST Fragment