Foto: Stolpe, Hjalmar, SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 856

Yttre beskrivning: Diameter 7,2 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Kammare, 2,4 × 1,3 meter, Djup 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kammargrav

Arkeologisk kontext 856 Kammargrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1B
Referensnummer 37336_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U