Bj 856

Yttre beskrivning: Diameter 7,2 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Kammare, 2,4 × 1,3 meter, Djup 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kammargrav

Arkeologisk kontext 856 Kammargrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 856
Zon 1B
Referensnummer 37336_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 527292_HST Kärl, 574752_HST Oval spännbuckla P52, 574755_HST Pärla, 574757_HST nålhus/synål, 574758_HST Bipolär vikt, 574760_HST skobrodd, 574761_HST Föremål, 574973_HST Oval spännbuckla P55, 610860_HST Fragment, 616400_HST Fragment, 616409_HST Fragment