Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 840

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Grop, ej avgränsad, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 840 Kistgrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Notering I stadsvallen, [unr]: Bj 840
Zon 1C
Referensnummer 37323_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 571510_HST Kistspik, 571540_HST Krampa, 571552_HST Kniv, 571554_HST Hängbryne, 571557_HST Bipolär vikt, 616590_HST Fragment