Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 745

Yttre beskrivning: Diameter 5,4 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,2 × 0,8 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 745 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 745
Zon 1C
Referensnummer 37242_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U