Arkeologisk, kontext

Bj 1000

Yttre beskrivning: Diameter 5,4 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1000 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1000
Zon 1A
Referensnummer 37044_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U